Stambeni objekat za kolektivno stanovanje

Master ONE

Srpska Varoš, Brčko distrikt BiH

Pogledajte ponudu

Stambeni objekat za kolektivno stanovanje

Master ONE

Srpska Varoš, Brčko distrikt BiH

Pogledajte ponudu

Stambeni objekat za kolektivno stanovanje

Master ONE

Srpska Varoš, Brčko distrikt BiH

Pogledajte ponudu

Usluge

01

Projektovanje

Vršimo izradu kompletne tehničke dokumentacije, kroz individualan pristup svakom klijentu i lokaciji, a u skladu sa promišljenom arhitektonskom analizom stvaramo objekte koji se ističu svojom jednostavnošću, estetikom i kvalitetom.

02

Nadzor nad izvođenjem radova

Cilj projektantskog i stručnog nadzora je postići uspješan balans između projektovanog rešenja i realizovanog objekta, štiteći interese investitora, kroz koordinaciju u procesu građenja, zatim praćenje i kontrolu u poštovanju izvođenja projektovanih rešenja, izmjena na projektu, kao i prikupljanje i pripremu dokumentacije potrebne za tehnički prijem objekata i dobijanje upotrebne dozvole.

03

Upravljanje investicijama

U skladu sa znanjem i iskustvom spremni smo klijentu pružiti uslugu upravljanja realizacijom investicije, kroz planiranje i procjenu troškova, uklanjanje potencijalnih problema, stvarajući tako uslove i efikasan put ka sprovođenju početne ideje u realizovan upotrebljiv objekat.

04

Stručno savjetovanje

Kroz analizu prednosti i nedostataka određene lokacije, sagledavajući svaki pojedinačni slučaj sa pravnog, inženjerskog i investicionog aspekta, pružamo klijentu sigurnost u donošenju odluka tokom realizacije planirane investicije.

/ Kontakt

Ukoliko ste zainteresovani
za naše usluge